Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13515, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.09.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Behandling av Crohns og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 09.09.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13515, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege vedrørende mann med Crohns sykdom, som på grunn av langvarig prednisolonbehandling nå behandles med alendronsyre (Alendronat) på grunn av osteopeni. Legen ønsker å vite om behandlingen påvirker sædkvalitet, og om det er risiko for fosterskader ved behandling av mannen. Han bruker for øvrig infliksimab, prednisolon, azatioprin (Imurel) og kalsium+kolekalsiferol (Calcigran Forte).

SVAR: Det er til nå ikke kjent at fars legemiddelbruk faktisk har gitt fosterskader eller andre uheldige effekter hos barnet, og dette gjelder også ved bruk av alendronsyre (1). Bruk av alendronsyre er heller ikke vist å påvirke sædkvalitet.

Crohns sykdom er kjent for å kunne føre til redusert fertilitet hos menn, også i fravær av medikamentell behandling. Av legemidler brukt for å behandle Crohns er sulfasalazin vist å kunne føre til infertilitet, som er reversibelt etter seponering (2).

Referanser
  1. 1. Havnen GC, Lindland HT. Kan medisiner som menn bruker gi fosterskader? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7/2018. https://www.farmatid.no/artikler/kan-medisiner-som-menn-bruker-gi-fosterskader
  2. 2. Gaidos JKJ, Kane SV. Sexuality, Fertility, and Pregnancy in Crohn's Disease. Gastroenterol Clin North Am 2017; 46(3): 531-546.