Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 13837, RELIS Vest

Publisert: 20.01.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Konsekvenser ved kortvarig hyppig dosering av xylometazolin nesespray

Dato for henvendelse: 20.01.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 13837, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør vedrørende en kunde som bruker xylometazolin (Otrivin) med mentol cirka annenhver time i korte perioder (som 2-3 dager) ved forkjølelse. Dette er overforbruk og kunden lurer på hvilke konsekvenser dette kan medføre?

SVAR: Anbefalt dosering av nesespray med xylometazolin og mentol for voksne og barn over 12 år er én spray i hvert nesebor 2-3 ganger daglig i høyst 10 dager (1). I det aktuelle tilfellet tar kunden nesesprayen annenhver time. Hvis en antar at dette gjelder på dagtid blir det omtrent 8 ganger i løpet av en dag, noe som er omtrent 3 ganger anbefalt døgndose. I preparatomtalen angis at virkningen av xylometazolin varer i 6-8 timer (1).

Det er vanskelig å finne konkret informasjon om konsekvenser av en omtrent 3-doblet døgndose av xylometazolin, men risiko for bivirkninger antas å kunne være økt. Vi er enige i at slik overforbruk generelt bør frarådes.

Et viktig aspekt ved bruk av nesespray mot tett nese ved forkjølelse er at det kan oppstå avhengighet ved kontinuerlig bruk over mange dager. RELIS har tidligere skrevet følgende om dette tema (2):

Oksymetazolin og xylometazolin gir en hurtig utvikling av toleranse (takyfylakse). Dette kan skyldes negativ feedback-regulering av endogent noradrenalin og adrenerge reseptorer i neseslimhinnen eller iskemi. Toleranse kan utvikles allerede etter 3 dager, og risikoen for misbruk i form av hyppigere administrering og bruk av høyere doser enn anbefalt øker.

Ved bruk utover 4-6 dager kan effekten av nesespray endres til å gi tett nese på grunn av en rebound-effekt som gir nedsatt kartonus i neseslimhinnen, økt karpermeabilitet og ødemutvikling. I tillegg sees en nasal hyperreaktivitet med økt histaminfølsomhet. Av pasienten oppleves dette som avtakende effekt av nesesprayen. Pasienten har da fått en medikamentell rhinitt (Rhinitis Medicamentosa) som gjerne forveksles med forverring av symptomene de hadde da de begynte med nesespray. Resultatet er at pasienten fortsetter med nesespray, og både pasienten selv og omgivelsene kan oppfatte at de er blitt «avhengige».

Ved fortsatt bruk kan medikamentell rhinitt føre til kronisk sinusitt, atrofisk rhinitt og hypertrofi av neseslimhinnen. Ved kronisk bruk og høye doser er det i tillegg holdepunkter for utvikling av en psykisk avhengighet og abstinens i form av hodepine, søvnforstyrrelser, rastløshet, irritabilitet og angst
(2).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Otrivin med mentol. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 7. mai 2019).
  2. 2. Erdal H, Schjøtt J. Avhengighet av nesespray. www.relis.no/ (Publisert: 13. mai 2015).