Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 14046, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.04.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Gabapentin og restless legs

Dato for henvendelse: 01.04.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 14046, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Har et spørsmål angående restless legs behandling hos en kvinne på 82 år. Hun har hatt dårligere effekt av Sifrol (ramipeksol). Vært vurdert hos nevrolog og startet på Neurontin (gabapentin). Dette har hatt god effekt, spesielt i kombinasjon med en liten dose Sifrol på kvelden. Spørsmålet er: Hun fikk beskjed om at hun også må ta Neurontin på dagen, ikke kun kveld som er det tidspunktet hun trenger effekt. Hun har nå tatt 600 mg kveld og 300 mg morgen. Men hun er trøtt på dagtid. Kan Neurontin kun tas om kvelden, eller er det en grunn til at hun har fått beskjed om at hun skal ta om morgen også? Lege finner ingen informasjon angående dette. Hun trenger effekten til kveld og natt, det å ta om morgen gir henne bivirkninger utover dagen og hun har aldri vært plaget at restless legs på dagtid.

SVAR: Pasienten kan ta dosen av gabapentin til kvelden som foreslått.

I produktomtalen for Neurotin (1) står det under nevropatisk smerte: «Tid mellom kveldsdose og påfølgende morgendose bør ikke overskride 12 timer». Dette kan være betinget i en halveringstid på 5-7 timer, og risiko for smertegjennombrudd.
For off-label bruk ved restless legs sier NHS i England (2):” For the treatment of RLS, gabapentin should be taken orally (by mouth) once a day at night.”

Referanser
  1. 1. Felleskatalogen. Neurontin. https://www.felleskatalogen.no/medisin/neurontin-pfizer-561923. Lest 1. april 2020.
  2. 2. Gabapentin for restless legs syndrome. Leaflet number: 4421/VER2 Date published: September 2018 Review date: September 2021 © 2018 Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust A list of sources is available on request. Lest 1. april 2020.