Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1488, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.01.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemiddelutløst eksantem utløst av kryssreaksjon

Dato for henvendelse: 19.01.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1488, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En mannlig pasient med alvorlig ankelfraktur får injeksjon av Morfin (morfin) og Ketarax (ketobemidon) før grovreponering i akuttmottak. Utvikler raskt et generalisert legemiddelutløst eksantem. Hudlege opplyser at pasienten 4 dager før har tatt hostesaft. Ønsker vurdering av mulig sensibilisering av folkodin i hostesaft, og mulig kryssallergi for nevnte smertestillende.

SVAR: Pasientens bivirkning i hud være en forsinket reaksjon på folkodin evt. andre stoffer i hostesaften (polysorbat 80?), helt uavhengig av injeksjon av analgetika. Folkodin har lang halveringstid (32-43 timer), mye lenger enn kodein/morfin (1). Pasienten har fått morfin og ketobemidon ved innkomst. I tilfelle pasientens hudreaksjon skyldes en kryssreaksjon, så er det strukturlikhet mellom folkodin (som er en amino alkyl-ether av morfin) og morfin. Ketobemidon er et syntetisk analgetika, og strukturelt ulikt morfin. Alle opioder kan gi en perifer vasodilaterende effekt og histaminfrigjøring (ikke-immunologisk, psudoallergi). Morfin er en potent histaminfrigjører og kan gi urtikaria og kløe. Allergiske reaksjoner er sjeldne. I dette tilfellet fikk pasientens et mer generalsiert, makulopapuløst preg? Vi har ikke funnet dokumentasjon på kryss-reaksjoner mellom folkodin og ketobemidon. Vi tror som nevnt tidligere at en kryssreaksjon mellom folkodin og morfin er en mer sannsynlig hypotese.

Referanser