Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1546, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.03.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interferon-beta, p-piller og menstruasjonsforstyrrelser

Dato for henvendelse: 19.03.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1546, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Lege ved nevrologisk poliklinikk har en pasient (f. -74) som brukte Rebif (interferon-beta-1a) og Trionetta til 10.02.2000. Hun har siden hatt menstruasjonsblødninger med 2 ukers mellomrom. Hun brukte tidligere p-sprøyte og fikk også da menstruasjonsforstyrrelser. Det er beskrevet menstruasjonsforstyrrelser ved bruk av Rebif (pasienten brukte dette ca. 1/2 år), men er det vanlig med blødningsforstyrrelser etter seponering, eller er det p-pillene som er årsaken?

SVAR: I en placebokontrollert studie med 301 pasienter, fant man uregelmessige menstruasjoner i mindre enn 10% av gruppen som ble behandlet med interferon-beta-1a (1). Dette tilsvarte insidensen av menstruasjonsforstyrrelser i placebogruppen. Blødningsforstyrrelser ble rapportert hos 28% av premenopausale kvinner under behandling med interferon-beta-1b, sammenlignet med 13% av de som fikk placbo (2). Bare ett tilfelle av alvorlig vaginal blødning assosiert med behandling med interferon-beta er rapportert i litteraturen (3).

Menstruasjonsforstyrrelser regnes som vanlig ved bruk av p-piller, men forekommer vanligvis initialt og normaliseres etter noen få sykluser (4). En oversiktsartikkel om menstruasjonsforstyrrelser ved bruk av p-piller viser at resultater fra kliniske studier ikke er entydige (5). Det legges vekt på at andre faktorer som Chlamydia infeksjon og røyking kan ha bidratt til større variasjon i insidensen av blødningsforstyrrelser enn det som kan tilskrives p-piller alene (5).

Konklusjon
Behandling med interferon-beta-1a er ikke vist å være assosiert med økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser sammenlignet med placebo. I det aktuelle tilfellet er det mer sannsynlig at blødningsforstyrrelsene skyldes bruk av p-piller.

Referanser
  1. 1. Jacobs LD et al. Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. The Multiple Sclerosis Collaborative Research Group (MSCRG). Ann Neurol 1996; 39 (3): 285-94.
  2. 2. Walther EU, Hohlfeld R. Multiple sclerosis: side effects of interferon beta therapy and their management. Neurology 1999; 53 (8): 1622-7.
  3. 3. Pakulski LA, DiMarco LM. Severe vaginal bleeding associated with recombinant interferon beta-1B. Ann Pharmacother 1997; 31 (1): 50-2.
  4. 4. Internet FASS® '01. Trionetta. http://www.fass.nu/
  5. 5. Thorneycroft IH. Cycle control with oral contraceptives: A review of the literature. Am J Obstet Gynecol 1999; 180 (2 Pt 2): 280-7.