Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1555, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.03.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ketobemidon og akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 27.03.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1555, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan ketobemidon brukes av pasienter med akutt intermitterende porfyri (AIP)? Det gjelder en pasient med nevrogene smerter. Henvendelse fra en lege.

SVAR: Vi har ikke funnet noen form for dokumentasjon vedrørende bruk av ketobemidon hos pasienter med akutt intermitterende porfyri. Substansen brukes lite utenfor Norden. RELIS har tidligere fått en henvendelse av en allmennpraktiker som mente at den spasmolytiske komponenten i kombinasjonspreparatet Ketogan muligens hadde gunstig effekt hos en pasient med trigeminus nevralgi (1), men vi kjenner ikke til dokumenterte fordeler av bruk av Ketogan fremfor andre sterke opiater. Morfin, fentanyl, buprenorfin, kodein og petidin er eksempler på opiater som regnes som trygge ved AIP (2). De fleste aktuelle ikke-opioide legemidler (f.eks. amitriptylin, flere antiepileptika) som anvendes ved nevrogene smerter regnes som kontraindisert ved AIP (2). Gabapentin er imidlertid et antiepileptikum som tenkes å ha gunstig effekt ved trigeminus nevralgi (1,3) og regnes som trygt for AIP-pasienter (2).

Konklusjon
Ketobemidon bør ikke brukes til smertebehandling hos pasienter med akutt intermitterende porfyri pga. manglende dokumentasjon. Trygge alternativer finnes.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2000; sp.nr. 1311, RELIS Vest.
  2. 2. Läkemedel vid akut porfyri 1999/2000.
  3. 3. Khan OA. Gabapentin relieves trigeminal neuralgia in multiple sclerosis patients. Neurology 1998; 51(2): 611-4.