Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1652, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.07.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kreatinin og urinanalyser av rusmidler

Dato for henvendelse: 05.07.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1652, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En leder ved en barneinstitusjon ønsker dokumentasjon om hva kreatinin er og hvorfor det brukes ved urinanalyser av rusmidler i urin.

SVAR: Kreatin er en nitrogenholdig forbindelse som dannes i nyrer, lever og pankreas, og transporteres i blodet til andre organer som muskulatur og hjerne hvor det fosforyleres til kreatinfosfat, som fungerer som et energidepot. Ved at energi overføres fra kreatinfosfat til andre energibærende substanser (ATP) kan muskulaturen direkte utnytte dette til energikrevende prosesser som f.eks. kontraksjon (sammentrekking). Fritt kreatin vil spontant omdannes til kreatinin (syklisk form av kreatin) som utskilles i urinen. Mellom 1-2 % av kreatin omdannes til kreatinin daglig, og produksjonen er avhengig av bl.a. muskelmasse som igjen er relatert til alder og kjønn. Den daglige utskillelsen av kreatinin varier hos samme individ med ca. +/- 10 %. Kreatinin i serum brukes som et grovt mål på nyrefunksjon, og man ser stigende kreatinin i serum ved moderat til kraftig nedsettelse av nyrefunksjon.

Ved undersøkelse på narkotiske stoffer i urin brukes en semikvantitativ analyseteknikk, og svarene oppgis enten som "positiv" (når konsentrasjonen er over en viss terskel) eller som "negativ". Generelle feilkilder som kan påvirke resultatet av denne typen analyser, er bl.a. ombytting av prøver og tekniske feil ved analysen. Prøver kan dessuten bli ødelagt ved tilsetting av salt, eddiksyre, såpe, natrium hypokloritt eller vann.U-Kreatinin eller U-Relativ tetthet kan benyttes for å vurdere prøvens kvalitet. Ved negativ analyse på rusmidler og U-Kreatinin < 4 millimol/liter anbefales ny prøve pga. risiko for fortynningseffekt (falsk negativt prøveresultat). Kreatinin i urin brukes også i enkelte laboratorier som en korreksjonsfaktor for fortynning bl.a. for å sammenligne flere fortløpende urinprøver fra samme individ. Ved svært høye verdier av kreatinin i urin så kan denne korreksjonsmetoden ikke benyttes.

Referanser