Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1745, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.10.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Prikkperikum og akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 09.10.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1745, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med akutt intermitterende porfyri (AIP) har fått Hypericum R.H.D6 importert fra Tyskland, og mener å ha svært god effekt av dette mot porfyrirelatert smerte (dosert en gang per uke). Kan dette brukes ved AIP? Henvendelse fra assistentlege ved regionsykehus.

SVAR: Hovedproblemet med prikkperikum (ofte kalt Johannesurt) er CYP450-induserende egenskaper (1). Bruk av Johannesurt i vanlige doser (1) må nok betraktes som kontraindisert ved AIP ettersom induksjon av cytokrom-P450-systemet kan utløse anfall. Vi vet ikke hva slags preparat denne pasienten bruker, men det virker som om det dreier seg om et homøopatisk preparat (placebo) som er meget fortynnet. Det er usannsynlig at et slikt preparat vil utløse anfall.

Konklusjon
Pasienter med akutt intermitterende porfyri skal ikke bruke prikkperikum (Johannesurt).

Referanser
  1. 1. Pomp E. Johannesurt. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121 (13): 1608-9.