Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1789, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.11.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ulcerøs kolitt og flukonazol

Dato for henvendelse: 19.11.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1789, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mannlig pasient på 44 år, gårdbruker, har kjent distal ulcerøs kolitt med flere oppbluss. Nå god kontroll på Mesasal (mesalazin). I tillegg plagsom neglsopp som forverres ettersom han i yrket er avhengig av å stadig arbeide med hendene i vann. Hudlege har anbefalt bruk av Diflucan (flukonazol) over 6 mnd. Pasienten har tidligere opplevd forverring av sin tarmsykdom under behandling med antibiotika. Vil dette også kunne skje ved langvarig bruk av flukonazol? Henvendelse fra allmennpraktiker.

SVAR: Vi har ikke funnet at antimykotiske midler som flukonazol kan føre til forverring av inflammatoriske tarmsykdommer. De vanligste antibiotika som kan gi pseudomembranøs kolitt er bredspektrede penicilliner, klindamycin og cefalosporiner (1).

Referanser
  1. 1. Tysk C. Läkemedelsutlöst enterokolit. Viktig differenstialdiagnos vid utredning av diarré och tarmblödning. Läkartidningen 2000; 97 (21): 2606-10.