Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1809, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.11.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Abstinens og anabole steroider

Dato for henvendelse: 27.11.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1809, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan man få abstinens ved seponering av anabole steroider? Henvendelse fra en fengselslege som har en innsatt som har brukt store doser med anabole steroider over tid. Vedkommende hevder at han kan utvikle abstinens hvis han ikke får tilført mer anabole steroider. Hva mener RELIS?

SVAR: Psykiske og psykiatriske problemer knyttet til både bruk av disse stoffene i høye doser, og problemer ved seponering i form av depressive episoder er rapportert (1). Det er ikke samme grad av til dels mer dramatiske, fysiske abstinenssymptomer som vi forbinder med f.eks. seponering av opioider. I dopingmiljøer bruker man visstnok preparater som inneholder HCG (humant chorion gonadotropin) for å motvirke en del bivirkninger av høye doser anabole steroider, og for å få fart på den endogene produksjonen av disse substansene.

Referanser
  1. 1. Rashid W. Testosterone abuse and affective disorders. Journal of Substance Abuse Treatment 2000; 18: 179-84.