Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 1951, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.04.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Yasmin og akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 09.04.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 1951, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En ung pasient har akutt intermitterende porfyri (AIP) av kronisk karakter og i stor grad relatert til menstruasjonssyklus. På bakgrunn av dette har man forsøkt Synfase (noretisteron og etinyløstradiol) som har vist å kunne redusere symptomer ved liknende kasus. Pasienten har imidlertid reagert med plagsom kvalme som hun opplever noen timer etter inntatt tablett og dette kan sannsynligvis være en bivirkning av legemiddelet. Kan Yasmin (drosperinon og etinyløstradiol) være et alternativ til Synfase hos denne pasienten? Fra en lege.

SVAR: På bivirkningssiden har Yasmin ingen relevante fordeler fremfor andre kombinerte p-piller. Den åpenbare ulempen er at det nye gestagenet mangler erfaring/dokumentasjon mht. AIP. Det kan derfor ikke anbefales å forsøke Yasmin hos denne pasienten.

Referanser