Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 2183, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.11.2002

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ny salve mot atopisk eksem

Dato for henvendelse: 06.11.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 2183, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En sykepleier ønsker info om en ny salve mot atopisk eksem. Den er uten glukokortikoid.
Er den godkjent i Norge, og hvordan gå fram for skaffe den?

SVAR: Salven heter Protopic (tacrolimus), og er godkjent i Norge. Den er imidlertid ikke tatt opp i blåreseptordningen, men man kan søke om refusjon for enkeltpasienter (1).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2002; sp.nr. 1910, RELIS Sør.