Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2360, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.04.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

NuvaRing og akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 10.04.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2360, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ønsker informasjon om bruk av NuvaRing hos pasienter med akutt intermitterende porfyri. Finnes det noen rapporter eller rasjonale for at porfyripasienter kan tolerere Nuvaring bedre enn p-piller som følge av lokal applikasjon og lavere hormonnivåer?

SVAR: NuvaRing inneholder 11,7 mg etonogestrel og 2,7 mg etinyløstradiol. Ringen frigir etonogestrel og etinyløstradiol i en gjennomsnittlig mengde på henholdsvis 0,120 mg og 0,015 mg per 24 timer i løpet av en periode på 3 uker (1). Hormonene som frigis fra NuvaRing absorberes raskt gjennom vaginalslimhinnen. Absolutt biotilgjengelighet av etonogestreler ca. 100%, som er høyere enn ved peroral administrering. Absolutt biotilgjengelighet av etinyløstradiol etter absorpsjon gjennom vaginalslimhinnen er ca. 56% som er sammenlignbart med peroral administrering. Ettersom de flest monofase kombinasjons-p-piller inneholder 0,03 mg etinyløstradiol vil bruk av NuvaRing gi noe lavere serumkonsentrasjoner. Hvilken betydning dette kan ha i forhold til risikoen for porfyrianfall er uvisst.

Etonogestrel er den aktive metabolitten av desogestrel, gestagenkomponenten i Marvelon. Det finnes ingen dokumentasjon når det gjelder disse gestagenene og porfyri. Det anbefales derfor ikke å bruke NuvaRing til AIP-pasienter.Referanser
  1. 1. Preparatomtale (SPC). NuvaRing. Statens legemiddelverk, Oslo 2001. http://www.legemiddelverket.no/prpdata/spc/Godkjente/SPC%20NuvaRing%20RA%200550%20EU%20S2%20(ref%201.0)%20Norge.doc