Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2398, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.05.2003

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pilokarpin ved Sjögrens syndrom

Dato for henvendelse: 13.05.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2398, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege har en pasient som hørt om at Pilokarpin (pilokarpin) tabletter har vært brukt mot tretthet ved Sjögrens syndrom. Kan RELIS finne informasjon om dette?

SVAR: De mest plagsomme symptomene ved Sjögrens syndrom er tørrhet i øyne, munn og genitalia. Pasientene våkner ofte om natten for å drikke og dryppe øynene, noe som kan medføre tretthet utover dagen (1).

Pilokarpin er en muskarinagonist som bl.a. øker utsondringen fra eksokrine kjertler, f.eks. svettekjertler, spyttkjertler og tårekjertler (2). Kliniske studier, de to største med over 600 pasienter til sammen, har vist at pilokarpin tabletter er effektivt i behandling av tørr munn og tørre øyne ved Sjögrens syndrom. Det er fremfor alt dokumentert effekter på redusert munntørrhet (3). I de to største studiene så man at en dosering på minst 20 mg pilokarpin per dag førte til en statistisk signifikant forbedring av tørrhet i munn og øyne. Dosering med 10 mg per dag var ineffektivt hos de fleste pasientene (3).

Det tar vanligvis et par måneder før man ser symptomforbedring ved Sjögrens syndrom etter oppstart av pilokarpinbehandling. Effekten av pilokarpin ses kun så lenge behandlingen pågår og ved seponering kommer symptomene tilbake til utgangsnivået (3). I langtidsstudier har man etter 3 års behandling ikke sett redusert effekt av pilokarpin (4).

Pilokarpinhydroklorid tabletter har vært tilgjengelige i USA siden 1994 og i Sverige siden 1997. I Sverige heter det registrerte preparatet Salagen og kan skaffes etter søknad om registreringsfritak (1). I Norge har ikke registrering av pilokarpin tabletter vært ansett som lønnsomt av produsenten (5). Den svenske preparatomtalen (2) kan sendes hvis ønskelig. Den anbefalte perorale dosen pilokarpin er 5 mg 4 ganger daglig, noe som er funnet å være optimal dosering i studier som nevnt ovenfor. Dosen kan økes til maksimalt 30 mg/dag. Kontraindikasjoner er trangvinkelglaukom, ukontrollert hjerte-/nyresykdom, akutt iritt og ukontrollert astma (2).

Pilokarpin tabletter har en relativt gunstig bivirkningsprofil. De vanligste bivirkningene er de typiske kolinerge: f.eks. økt svettproduksjon, vannlatingsfrekvens og spyttproduksjon samt diaré. Bivirkningene er vanligvis doseavhengige (2-4).

Vi har ikke funnet at behandling med pilokarpin vil føre til reduserte problemer med tretthet ved Sjögrens syndrom. Imidlertid vil bedring av symptomer som tørre øyne og tørr munn øke pasientenes livskvalitet og minske behovet for å f.eks stå opp om natten grunnet plager (1). Dermed vil behandling av pilokarpin ved Sjögrens syndrom eventuelt kunne føre til mindre problemer med tretthet.

Konklusjon
Behandling med pilokarpin tabletter er vist å ha symptomlindrende effekt ved munntørrhet og tørre øyne hos pasienter med Sjögrens syndrom. Symptomlindringen vil eventuelt kunne føre til mindre tretthetsproblemer. Preparatet Salagen er registrert i Sverige og kan forskrives på registreringsfritak.
Referanser
  1. 1. Drøsdal HH. Siklerot ved Sjögrens syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123(1): 82-3.
  2. 2. Läkemedelsverket (Sverige). Salagen (SPC). http://dok.mpa.se/dok/humspc/salagen%20tablets%205%20mg.pdf (13.05.2003).
  3. 3. Vivino FB. The treatment of Sjögren´s syndrome patients with Pilocarpine-tablets. Scand J Rheumatol 2001; Suppl 115: 1-13.
  4. 4. Bell M et al. Sjögren´s syndrome: a critical review of clinical management. J Rheumatol 1999; 26(9): 2051-61.
  5. 5. Uhlig T. Sjögrens syndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120(7): 776.