Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 247, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.05.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Innhold av vitamin A i krem mot rynker

Dato for henvendelse: 23.05.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 247, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Finnes det krem mot rynker med høyere innhold av vitamin A enn i Aberela krem? Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Retin-A krem registrert i USA inneholder tretinoin 0.05% og 0.1% (Aberela krem inneholder 0.05% tretinoin). Den finnes i 60 grams tuber og kan bestilles hos NMD etter søknad om registreringsfritak. Bestillingstid ca. 3-4 uker. Se vedlagt dokumentasjon om produktet fra en amerikansk kilde (1).

Referanser
  1. 1. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 1995: 2459-60.