Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 2558, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.11.2003

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av dysmenore

Dato for henvendelse: 07.11.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 2558, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Jente, 15 år, har store problemer med menssmerter (smerter i mage og rygg, nesten som kniver), og store blødninger de første tre dagene. Problemer med å sove to første netter. Hun har prøvd å ta paracetamol og Cataflam (diklofenak) max 3 x daglig. Dette hjelper kun noen timer. Lege har sagt at p-pille er eneste alternativ, men mor (delvis også datter) føler ikke at dette er ønsket. Finnes det andre alternativer/ naturpreparater Henvendelse fra farmasøyt.

SVAR: Primær dysmenoré (menstruasjonssmerter) karakteriseres av smertefulle kontraksjoner av uterus, forårsaket av hypersekresjon av prostaglandiner fra livmorslimhinnen. NSAIDs og paracetamol brukes i behandlingen av dysmenoré. Ved behov for prevensjon er p-pille et godt alternativ, evt gestageninjeksjon (1). Andre midler som nitroglycerin, fennikel, E-vitamin og vasopressinantagonist er også forsøkt i behandling av dysmenoré.

NSAIDs
Effekten av forskjellige NSAIDs på menstruasjonsblødninger er beskrevet i flere kilder, både ved behandling av dysmenoré og menoragi (unormalt rikelig og langvarig menstruasjonsblødning). I Norge er preparater med naproksen, diklofenak, ibuprofen, prioksikam og ketoprofen godkjente for indikasjonen menstruasjonssmerter.
Teoretiske fordeler ved dysmenoré er rask absorpsjon fra mage-tarmkanalen og rask distribusjon. Det har vært diskutert hvorvidt man bør anbefale ladningsdoser eller preventiv behandling, men det synes ikke å finnes systematiske studier over optimal dosefordeling for ulike preparater. Visse kvinner som ikke har nytte av et NSAID-preparat kan ha god effekt av et annet slikt preparat. En mindre gruppe kvinner får ingen eller utilstrekkelig effekt.
NSAIDs har ikke bare effekter på smerten, men også på det intrauterine trykket, total blødningsmengde, diarré og almennsymtomer ved menstruasjonene (2).

Nitroglycerin
Økt intrauterint trykk på grunn av sammentrekninger i livmorens muskelvegg er en viktig faktor i patogenesen av dysmenoré. Redusert syntese av endogent nitrogenoksid øker omfanget av disse sammentrekningene, og tilførsel av nitrogenoksid har vist seg føre til avslapping av livmoren (3). Transdermal tilførsel av glyceryltrinitrat for behandling av dysmenoré er prøvd i noen små studier. Dette viste seg å ha en viss effekt, men studieresultatene er ikke overbevisende på grunn av små pasientgrupper og svakheter i studiedesignen. Hodepine var en hyppig rapportert bivirkning (4). I en åpen studie med "cross-over design" (totalt 24 pasienter) sammenlignet man glyceryltrinitrat med diklofenak og fant at diklofenak var mer effektivt for behandling av primær dysmenoré (5).

Fennikel
Vi har funnet to studier som undersøker effekt av fennikel i behandling av dysmenoré (6-7). Den ene studien (6), med 30 pasienter, sammenligner effekten av fennikelolje med mefenaminsyre i en "cross-over design" med 2 sykluser med aktiv behandling og en kontrollsyklus. Resultatene viste at begge midlene reduserte menstruasjonsmerter i forhold til kontrollsyklusen, men fenikkelolje hadde en noe lavere potens enn mefaminsyre, i de dosene som var brukt. Den andre studien (7) er utført på rotter som fått tilført oxcytocin og prostaglandin for å indusere livmorkontraksjoner. Tilførsel av fenikkelolje i ulike dose reduserte kontraksjonene som var indusert av prostaglandin, men ikke de oxytocin-induserte. Dokumentasjonen på fenikkel til behandling av dysmenoré er altså meget begrenset.

E-vitamin og vasopressinantagonist
Vi har funnet meget begrenset litteratur vedrørende behandling av dysmenoré med henholdsvis E-vitamin og vasopressinantagonist. En studie fant at både E-vitamin og placebo reduserte menstruasjonssmerter (8). I et forsøk med en vasopressinantagonist fant man ingen effekt av preparatet og konkluderte med at vasopressin sannsynligvis ikke er involvert i etiologien av dysmenoré (9).

Konklusjon
NSAIDs og paracetamol er førstevalg for behandling av dysmenoré. NSAIDs reduserer også blødningsmengden. Hvis et NSAID ikke gir tilstrekkelig effekt, kan man prøve med et annet. Nitroglycerin, fenikkel, E-vitamin og vasopressinantagonister er prøvd ved behandling av dysmenoré, men ingen av disse preparatene har vist dokumentert effekt.Referanser
 1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2001: 396.
 2. 2. Drugline database (Sverige) 1988; spm.nr. 07012.
 3. 3. Moya RA et al. Transdermal glyceryl trinitrate in the management of primary dysmenorrhea. Int J Gynaecol Obstet 2000; 69: 113-8.
 4. 4. Drugline database (Sverige) 2001; spm.nr. 18596.
 5. 5. Facchinetti F et al. A comparison of glyceryl trinitrate with diclofenak for the tratment of primary dysmenorrhea: an open, randomized, cross-over trial. (Abstract). Gynecol Endocrinol 2002; 16(1): 39-43.
 6. 6. Jahromi BM et al. Comparison of fennel and mefinamic acid for the treatment of primary dysmenorrhea. Int J Gynaecol Obstet 2003; 80(2): 153-7.
 7. 7. Ostad SN et al. The effect of fennel essential oil on uterine contraction as a model for dysmenorrhea, pharmacology and toxicology study. J Ethnopharmacol 2001; 76: 299-304.
 8. 8. Ziaei S et al. A randomized placebo-controlled trial to determine the effect of vitamin E in treatment of primary dysmenorrhoea. (Abstract). BJOG 2001; 108(11): 1181-3.
 9. 9. Valentin L et al. Effects of vasopressin antagonist in women with dysmenorrhea. (Abstract). Gynegol Obstet Invest 2000; 50(3): 170-7.