Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 256, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.06.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tryptofan

Dato for henvendelse: 03.06.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 256, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: I hvilken form finnes det å få kjøpt tryptofan? Kan inntak av tryptofan potensiere effekten av antidepressiva? Lege ved et psykiatrisk sykehus med en pasient som har prøvd dette i USA.

SVAR: Tryptofan er en essensiell aminosyre og er prekursor for serotonin. Serotonin er en nevrotransmitter i hjernen, som bidrar til å regulere gastrointestinal motilitet og har funksjoner i hemostasen ved at det frigjøres fra blodplater (1). Tryptofan finner man i alt kjøtt og særlig i innmat. Reker og torskerogn inneholder også tryptofan (2).

Tryptofan er forsøkt brukt i behandling av en rekke lidelser hvor man har antatt at forstyrrelser i serotonin-stoffskiftet har spilt en rolle. Poenget med inntak av preparater eller dietttilskudd av tryptofan har derfor vært å øke mengden serotonin i kroppen.

Fordi depresjon har blitt forbundet med en forstyrrelse av serotonin-stoffskiftet i hjernen, har man tidligere forsøkt å bruke tilskudd av tryptofan i behandlingen av depresjon. Daglige doser på 3-6 g daglig oralt har blitt forsøkt som tillegg til behandling med tricykliske antidepressiva evt. andre antidepressiva. Resultatene av slik behandling har ikke vært entydige (3, 4). Rapporter som har knyttet bruk av tryptofan til eosinofili-myalgi syndromet (se under) har ført til at preparater som inneholder tryptofan har blitt trukket tilbake eller deres tilgjengelighet har blitt begrenset i en rekke land.

Tryptofan har også vært forsøkt i tillegg til annen behandling (antidepressiva) ved tvangsnevroser, men effekten av slik behandling er ikke godt nok dokumentert (3).

Eosinofili-myalgi syndromet omfatter en intens eosinofili med uttalt trøtthet og muskelsmerter. Videre har man observert effekter på ledd, hud, bindevev, lunger, hjerte og lever. Symptomene utvikles gradvis over flere uker og syndromet har blitt rapportert både hos pasienter som tar preparater inneholdende tryptofan og ved bruk av dietære supplement. Aminosyretilskudd ved total parenteral ernæring synes ikke å ha denne bivirkningen. En rekke tilfeller av syndromet ble registrert på slutten av 1980-tallet og ble assosiert med L-tryptofan som kom fra en bestemt produsent i Japan. Man tror at dette skyldtes en forurensning i produktet og ikke L-tryptofan selv (3,5).

Andre bivirkninger som har vært observert ved inntak av tryptofan har vært kvalme, hodepine og tretthet. Det er rapportert tilfeller av seksuell dysfunksjon, reversible dyskinesier og Parkinson-lignende rigiditet hos pasienter som har tatt tryptofan sammen med phenothiaziner eller benzodiazepiner. En økt incidens av blæretumores har blitt rapportert i mus som har fått tilskudd av L-tryptofan (3).

L-tryptofan kan bestilles fra Norsk Medisinal Depot (NMD) via et apotek. Apoteket kan være behjelpelig med å framstille kapsler eller avdelte pulvere til peroral bruk.

Konklusjon
Tryptofan er en essensiell aminosyre, og det er derfor viktig med tilførsel av aminosyren i kostholdet. Tilskudd av tryptofan i form av preparater eller diett- tilskudd ut over anbefalt inntak i vanlig kosthold har ikke vist noen sikker effekt ved depresjon eller tvangsnevroser. I tillegg har bivirkninger har blitt rapportert ved slikt inntak av aminosyren. Tryptofan kan bestilles fra NMD via apotek.

Referanser
  1. 1. Goodman Gilman A, editor. The Pharmacological Basis of Therapeutics 1992; 8th ed.: 592-5.
  2. 2. Fax fra Nordisk Høgskole for husholsvitenskap, Universitetet i Oslo.
  3. 3. Drugdex. Drug Evaluation Monographs. Tryptophan. Micromedex Database 1974-1995; vol. 84.
  4. 4. Rang HP, Dale MM. Pharmacology 1991; 2nd ed.: 667.
  5. 5. Drugline database (Sverige) 1996, sp.nr. 12471.