Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 267, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.06.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Preparat som inneholder itraconazol

Dato for henvendelse: 13.06.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 267, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Preparat som inneholder itraconazol. Henvendelse fra en lege med en pasient som har peritoneal aspergillose. Legen ønsker dokumentasjon om medikamenter som inneholder itraconazol.

SVAR: Legen tilsendes skjema for godkjenningsfritak. Aktuelle preparat er Sempera og Sporanox. Det sistnevnte er registrert.

Referanser