Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2706, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.03.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Nitroglycerin og metabolisme

Dato for henvendelse: 08.03.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2706, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Blir nitroglycerin metabolisert av P450 i leveren eller er P450 involvert i andre vev? En farmasøyt er usikker på om glutation organisk nitrat reduktase er et P450 enzym.

SVAR: Glutathione organic nitrate reductase synes å tilhøre familien glutatione transferaser som er viktige for å detoksifisere hydrofobe elektrofiler/legemidler/toksiske substanser. Det er påvist minst 20 enzymer knyttet til cytosol og 5 til cellemembraner. Genetiske defekter (inkludert polymorfisme) i disse er assosiert med risiko for ulike former for cancer. Dette systemet synes forskjellig fra p450-systemet, men sistnevnte + andre er til gjengjeld involvert i den kompliserte prosessen hvorved nitroglycerin per os gir relaksasjon in vivo.

Referanser