Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2722, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.03.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Paracet og ryggsmerter

Dato for henvendelse: 16.03.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2722, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kunde på apoteket, kvinne i 30-40 årene, får vondt i ryggen hver gang hun tar Paracet (paracetamol) og lurer på om det kan være en bivirkning av paracetamol? Fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Paracetamol representerer standardbehandling ved ryggsmerter, og har i mange år og gjennom mange klinisk studier vist effekt. Det høres derfor spesielt ut at paracetamol skal gi en slik bivirkning. Kroppens reaksjon på smerter i muskelskjelettsystemet er å avstive området i relasjon til, f.eks. et smertefult ledd. Bruk av ulike typer analgetika kan i enkelte tilfeller ved sin farmakologiske effekt/psykiske effekt gjøre at pasienter bevist eller ubevist blir mindre litt forsiktige og naturlige forsvarsmekanismer dempes. Da kan resultatet være at man ender opp med en forverring av tilstanden. Noe fjernt er det vel å tenke seg at paracetamol kan ha virkning på lever/nyrer som kan gi seg utslag i ryggsmerter. Ved sporadisk inntak er dette svært lite sannsynlig.

Referanser