Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 275, RELIS Vest

Publisert: 21.06.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vivotif kapsler og holdbarhet utenfor kjøleskap

Publisert: 21.06.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 275, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Vivotif kapsler og holdbarhet utenfor kjøleskap. Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Oral tyfoid vaksine har en holdbarhet på 7 dager ved oppbevaring i romtemperatur (20-25 grader Celcius), og 12 timer ved oppbevaring ved 37 grader Celcius.

Referanser
  1. 1. Drugdex. Drug Evaluations. Typhoid Vaccine. Micromedex Database 1974-1995; vol. 86.