Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2848, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.07.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Maksimal dose av kalsium, kombinasjon av Didronate og kalsium

Dato for henvendelse: 23.07.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2848, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør vedrørende en 68 år gammel kvinne med kjent osteoporose som bruker Didronate (etidronat)+ Calcium (kalsium). Vil man ved tillegg av Calcigran (kalsiumkarbonat + kolekalsiferol) e.l. komme i fare for å få for høyt inntak av kalsium? Hva er maksimal dose kalsium per dag som er tilrådelig? Allmennlegen lurer også på hvorfor Didronate kombineres med kalsium.

SVAR: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell anbefaler ett daglig inntak av kalsium på 600-800 mg (1). Andre, utenlandske, kilder anbefaler et daglig inntak på ca. 1000 mg (2). De fleste kilder angir ikke toksisk dose av kalsium, men i "Mat og medisin" oppgis at 2500 mg anses som øvre grense for daglig inntak (3). Den aktuelle pasienten vil med kombinasjonen Didronate + Calsium og Calcigran få ett tilskudd på 1000 mg kalsium per dag. Sammen med kalsiuminntak via kosten vil dette sannsynligvis ikke overstige den maksimale anbefalte grensen. Det anbefales å følge pasientens kalsiumnivå med målinger av serumkalsium og serumfosfat.

I en tidligere RELIS-utredning (4) omtales forskjeller mellom ulike bisfosfonater, og her nevnes kombinasjonen etidronat og kalsium.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no (23.07.2004).
  2. 2. Drugdex® System. Drug consult. Dietary reference intakes: minerals. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 121 expires 9/2004.
  3. 3. Bjørneboe GEA et al, redaktører. Mat og medisin 1999; 4. utg.: 88.
  4. 4. RELIS database 2001; sp.nr. 1619, RELIS Vest.