Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2849, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.07.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Preparat til behandling av Pityriasis versicolor

Dato for henvendelse: 23.07.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2849, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ett apotek fikk en forespørsel fra en kunde angående en 50 % vandig oppløsning av "noe", som virket mot soppen Pityriasis versicolor. Dette hadde hun fått laget på apoteket for et par år siden og det hadde hatt meget god effekt. Hun husker desverre ikke hva produktet het, eller hva virkestoffet var, hun mente det kunne være snakk om fenylpropanol, men det virker svært usannsynlig. Hudproblemet har imidlertid komt tilbake og hun ville svært gjerne få laget dette produktet igjen. Er det mulig for RELIS å finne ut hva slags virkestoff det kan være snakk om? Henvendelse fra farmasistudent.

SVAR: Det finnes mange alternativer for topikal behandling av pityriasis versicolor. Disse inkluderer preparater med uspesifikk virkning; selensulfid, propylenglykol, svovel og salicylsyre samt mer spesifikt virkende preparater; azoler (for eksempel flukonazol, ketokonazol), terbinafin og griseofulvin. Profylaktisk behandling, med f.eks itra- eller ketokonazol anbefales ved gjentatte infeksjoner (1).

Ut fra beskrivelsen av preparatet som er ønsket tilvirket av apotekskunden ser det ut til å være propylenglykol som er virkestoffet. Propylenglykol brukes oftest som hjelpestoff i andre topikale legemidler, men har også vist seg å være virksomt mot pityriasis versicolor. Dette er et middel som ikke har direkte virkning mot soppen, men virker trolig gjennom å fysisk og/eller kjemisk fjerne infektert død hudvev og/eller påvirke hastigheten av celleutskiftingen (1). Propylenglykol lages ofte i en 50 % vandig oppløsning. I en ikke-kontrollert studie fra 1980 ble 20 pasienter med pityriasis versicolor behandlet med propylenglykol i 50% oppløsning 2 ganger daglig i 2 uker. Ved kontroll 2 uker etter avsluttet behandling hadde alle pasientene blitt friske. To pasienter hadde en lett, forbigående svie i huden ved applikasjonen. Utover dette ble det ikke rapportert bivirkninger (2). Vi har ikke funnet flere studier som har undersøkt effekten av propylenglykol mot pityriasis versicolor. Forfatteren av ovenfor nevnte studie, Dr Jan Faergemann, refererer også til forsøk som vist at en lavere konsentrasjon propylenglykol, ca. 20-25% er nok for å oppnå effekt (2-3).

I en RELIS-utredning vedrørende bruk av propylenglykol ved amming nevnes at det ikke foreligger moderne klinisk dokumentasjon for dette preparat ved behandling av hudmykoser som f.eks. pityriasis versicolor (4).

Konklusjon
Det er sannsynligvis propylenglykol i en 50% vandig oppløsning som er etterspurt av kunden til behandling av pityriasis versicolor.

Referanser
  1. 1. Gupta AK et al. Pityriasis versicolor. J Eur Acad Dermatol Venereol 2002; 16: 19-33.
  2. 2. Drugline database (Sverige) 1991; spm.nr. 08492.
  3. 3. Drugline database (Sverige) 1992; spm.nr. 08653.
  4. 4. RELIS database 2001; sp.nr. 1588.