Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2910, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.09.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sekundær aldosteronisme og psykofarmaka

Dato for henvendelse: 15.09.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2910, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient er overført til medisinsk avdeling med diagnosen sekundær aldosteronisme pga psykofarmakabruk. Kan dette være riktig? Aldosteron: 5000, Kortisol (kveld): 900, ACTH er normal og CT abdomen viste ikke tegn til hypofysetumor. Pasienten brukte følgende legemidler da diagnosen ble stilt: Tolvon (mianserin) 60 mg x 1, Fluanxol (flupentixol) 1 mg x 2, Largactil (klorpromazin) 50 mg x 1, Rivotril (klonazepam) 2 mg x 2, Temgesic (buprenorfin) 0,4 mg x 3, Zantac (ranitidin) 1 tbl x 4 (i følge pasient). Fra en lege ved en medisinsk avdeling.

SVAR: Ved søk i tilgjengelige litteraturkilder har vi ikke funnet rapporter om aldosteronisme eller aldosteronpåvirkning av psykofarmaka generelt eller av de legemidlene som pasienten bruker.

Sekundær hyperaldosteronisme med høye nivåer av aldosteron er et resultat av aktivering av renin-angiotensinsystemet (1). Tilstanden er oftest relatert til hypertensjon, hjertesvikt, levercirrhose eller nefrotisk syndrom. Primær hyperaldosteronisme foråsakes oftest av en tumor i binyren (2).

Referanser