Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 2984, RELIS Vest

Publisert: 08.11.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pyridoksin som myggmiddel

Dato for henvendelse: 08.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 2984, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Et spørsmål som dukker opp fra tid til annen her ved apoteket er hvorvidt pyridoksin (vitamin B6) har noen effekt som myggmiddel. Vet at et vaksinasjonskontor i Stavanger anbefaler folk å ta 3 tabletter daglig, men vet ikke hvor de har evt. dokumentasjon fra. Har RELIS noe utfyllende informasjon om bruk (anbefalt daglig dose og når man evt. bør starte "behandlingen") og dokumentasjon? Fra en farmasøyt.

SVAR: Det er foretatt omfattende søk uten å finne litteratur som omhandler vitamin B6 (pyridoksin) i relasjon til mulig effekt som myggmiddel. Derimot har det fremkommet noe litteratur som omhandler et annet B-vitamin, B1 (tiamin), og mulig effekt av dette vitaminet som myggmiddel. På flere nettsteder omtales bruk av vitamin B1 som myggmiddel (1,2). Anbefalt dosering er 25-50mg tre ganger daglig. Bakgrunnen for effekten skal angivelig være at vitamin B1 forårsaker en lukt i huden som myggen ikke liker. Det er angitt at det tar 2 uker før denne lukten har "mettet" huden ved daglig dosering.

I en nyere studie fra New England Journal of Medicine sammenlignes effekten av ulike insektsmidler. I denne studien angis det at vitamin B1 har vist seg å være uten effekt som myggmiddel (3). Dette fremholdes også i en oversiktsartikkel om forebygging av myggstikk (4).

Det fremholdes i begge artikler at DEET (N,N-dietyl-3-metylbenzamid) gir den beste beskyttelse mot myggstikk med lengst varighet av behandlingen.

Referanser
  1. 1. http://www.dsmnutrafacts.com/food/faq/faq.jsp.spm.81.
  2. 2. http://www.geocities.com/prevent_dengue4/thiamin.html.
  3. 3. Fradin MS, Day JF. Comparative Efficacy of Insect Repellents against Mosquito Bites. N Engl J Med 2002; 347: 13-18.
  4. 4. Holzer RB. Protection against biting mosquitoes (abstract). Ther Umsch 2001; 58 (6): 341-6.