Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 3021, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.11.2004

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kalsiumtilskudd ved bisfosfonatbehandling av osteoporose

Dato for henvendelse: 29.11.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 3021, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehuslege spør om det er greit å kombinere Didronate (etidronat) med Calcium (kalsium) og Calcigran Forte (kalsium og vitamin D) . Mener det blir lite med bare 500 mg kalsium. Pasienten er en 80 år gammel dame som har osteoporose og bl.a. bruker Prednisolon (prednisolon). Hun har tidligere prøvet Fosamax, men tåler dette dårlig. Andre gode behandlingsalternativer?

SVAR: Pasienter som får bisfosfonater for osteoporose bør også få tilskudd av kalsium og vitamin D. Kalsiumtilskuddet bør være på 500-1000 mg/dag og vitamin D-tilskuddet på 400-800 IE/dag, tilsvarende 10-20 mikrogram (1). Kombinasjon av Didronate (etidronat) + Calsium (500 mg) og Calcigran Forte (500 mg kalsium og 400 IE vitamin D) kan altså brukes. Kalsium og etidronat skal ikke inntas på samme tidspunkt pga at kalsium reduserer absorbsjonen av etidronat (2).

Statens Legemiddelverk har nylig utgitt en terapianbefaling om behandling av osteoporose (1). Her omtales bl.a. behandlingsalternativer ved osteoporose.

Referanser
  1. 1. Statens Legemiddelverk. Terapianbefaling. Behandling av osteoporose for å forebygge brudd. Nytt om Legemidler 2004; 5: 18-25.
  2. 2. Felleskatalog 2004: 413.