Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1996; spm.nr. 357, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.11.1996

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Proscar og Zyloric

Dato for henvendelse: 18.11.1996

RELIS database 1996; spm.nr. 357, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Diare pga. kombinasjonsbehandling med Proscar (finasterid) og Zyloric (allupurinol)? Henvendelse fra en farmasøyt som har vært i kontakt med en pasient som nå har hatt diare i 3-4 uker. Har forsøkt kulltabletter uten effekt. Farmasøyten lurer på om dette er medikamentell bivirkning eller interaksjon.

SVAR: Hyppigst forekommende bivirkninger ved bruk av finasterid er knyttet til seksualfunksjon (1, 2). Vi fant ingen opplysninger om diare som en hyppig bivirkning av dette medikamentet i de kildene vi har undersøkt.

Når det gjelder allopurinol så har dette medikamentet blitt rapportert å gi bivirkninger som kvalme, oppkast, diare og smerter i abdomen hos mindre enn 1 % av pasientene som har blitt behandlet med medikamentet. Enkelte rapporter om steatorè eller fettdiare er også beskrevet (3). Dette er en tilstand hvor fettinnholdet i avføringen er økt, noe som gjør avføringen mer voluminøs, lysere og mer glinsende. Dette kan skyldes nedsatt absorpsjon av fettet i maten pga. lidelser i lever, pancreas eller i tarmen (4).

Vi fant ikke opplysninger om interaksjoner mellom finasterid og allopurinol i de kildene vi undersøkte.

Konklusjon
Diare er rapportert som bivirkning ved bruk av allopurinol, men dette regnes ikke som hyppig. Det foreligger også enkelte rapporter om steatorè ved bruk av medikamentet.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 1996/97: 1034-5.
  2. 2. Drugdex. Drug Evaluations. Finasteride. Micromedex database 1974-1996; vol. 90
  3. 3. Drugdex. Drug Evaluations. Allopurinol. Micromedex database 1974-1996; vol. 90.
  4. 4. Holm-Nielsen N, red. Klinisk Ordbok 1995; 14. utg.: 720.