Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3601, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.01.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Roaccutane-kontraindisert ved redusert hørsel

Dato for henvendelse: 13.01.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3601, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient som har (sannsynlig) medfødt ensidig hørseltap. Far og farmor har også
redusert hørsel, genetisk? Pasient har svær akne som bør behandlest med Roaccutane(isotretinoin). Kontraindiserer hørseltapet behandling med Roaccutane? Fra en hudlege.

SVAR: Isotretinoin brukes som systemisk behandling ved alvorlige former for akne som er resistent mot adekvat standardbehandling med systemisk og lokal behandling med antibakterielle midler. Isotretinoin skal kun forskrives av leger eller forskrives under overvåkning av leger som har erfaring med bruk av systemiske retinoider til behandling av alvorlige former for akne, og som er inneforstått med risikoen som er forbundet med isotretinoinbehandling, og med de nødvendige kontrollrutinene (1).

Isotretinoin er en stereoisomer av all-trans retinoinsyre (tretinoin). Den nøyaktige virkningsmekanismen for isotretinoin er ikke helt klarlagt, men det er vist at den observerte bedring av det kliniske bildet ved alvorlige former for akne er relatert til hemming av talgkjertelaktivitet og en histologisk påvist reduksjon av størrelsen på talgkjertlene. Det er dessuten påvist at isotretinoin har en antiinflammatorisk effekt på hud (1).

Ifølge norsk preparatomtale er isotretinoin ikke kontraindisert ved hørseltap. Ingen advarsler eller forsiktighetsregler er beskrevet men nedsatt hørsel oppgis som en svært sjelden bivirkning (1/10 000) (1). I Micromedex oppgis det at svekket hørsel eller tinnitus kan oppstå ved behandling med isotretinoin (2).

Vi har gjort ytterligere søk i relevante medisinske databaser (Pubmed, Drugline) og litteratur uten å finne publikasjoner som omhandler isotretinoin og redusert hørsel eller påvirkning av nervus acusticus.

Konklusjon
Ifølge norsk preparatomtale er isotretinoin ikke kontraindisert ved hørseltap, dog er nedsatt hørsel oppgitt som en svært sjelden bivirkning av isotretinoin.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Roaccutan. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 11.01.2006).
  2. 2. MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (Sett: 13.01.2006).