Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3627, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 26.01.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering av melatonin ved jet lag

Dato for henvendelse: 26.01.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3627, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En sykehusfarmasøyt vil vite vanlig dosering av melatonin i forbindelse med jet lag.

SVAR: For å lindre jet lag hos flypassasjerer er normal dose oral melatonin 5 mg daglig i 3 dager før avreise (mellom kl. 10 og 18 lokal tid). Videre dosering er 5 mg i de neste 4 dagene (vanligvis mellom kl. 22 og midnatt lokal tid), med start på avreisedagen. Det er imidlertid behov for flere studier for å definere optimale doser og varighet av behandlingen. For flypersonale som flyr internasjonalt har et doseringsregime med 5 mg daglig i 5 dager etter ankomst vist seg å være effektivt for å redusere jet lag (1).

Vedrørende dokumentasjon for melatonin vises det til en artikkel fra 2001 (2). Nyere litteraturgjennomganger av RELIS (3) har ikke gitt grunnlag for å endre konklusjonen i denne artikkel.

Referanser
  1. 1. Klasco RK (Ed): Melatonin (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (27.01.2006).
  2. 2. Roland PDH. Melatonin- bruk og misbruk. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121(12): 1498-9.
  3. 3. RELIS database 2005; spm.nr. 1762, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)