Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3713, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.03.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Rabdomyolyse og mesalazin

Dato for henvendelse: 16.03.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3713, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient født i 1986 er innlagt pga rabdomyolyse. ikke noen økt kreatinin, men kreatin kinase (CK) på 30 000. Vedkommende har brukt Asacol (mesalazin) tabletter og stikkpiller i 1 mnd. Pasienten har trent på treningsstudio med lav intensitet. Er rabdomyolyse en kjent bivirkning av mesalalzin? Fra en lege ved et lokalsykehus.

SVAR: Inflammatorisk tarmsykdom som Mb Crohn og ulcerøs kolitt kan være assosiert med inflammatorisk myopati (myositt) som kan gi forhøyet CK, og disponere for rabdomyolyse. Mesalazin har vært assosiert med lettere typer muskel- og leddaffeksjoner (1), men dette oppgis som sjeldne bivirkninger ifølge preparatomtale (2).

Søketermene "Mesalamine"[MeSH] AND "Rhabdomyolysis"[MeSH] gav ingen funn i Pubmed. Fritekst med tilsvarende termer ingen funn.

I WHO`s bivirkningsdatabase er det kun 1 rapport fra 1995 (3). En 23 år gammel mann fra Frankrike fikk 5 gram per os daglig i 12 dager og utviklet rabdomyolyse med reversibelt forløp. Ingen opplysninger om interagerende legemidler og vurdering av kausalitet.

En kasusrapport beskriver rabdomyolyse assossiert med Crohns sykdom (4).

Konklusjon
En assosiasjon mellom mesalazin og rabdomyolyse er beskrevet. Lettere muskelaffeksjoner (myalgi) ved bruk av dette legemiddelet regnes som sjeldne bivirkninger, og i teorien vil rabdomyolyse være svært sjeldent.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2003; spm.nr. 2592, RELIS Vest.
  2. 2. Felleskatalogen 2005: 136-7.
  3. 3. WHO`s bivirkningsdatabase, søk 20.03.06.
  4. 4. Matsuda T, Inoue S, Furuya H. Rhabdomyolysis associated with Crohn's disease, probably mediated by myositis. Anesth Analg. 2005 Mar; 100(3):898.