Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3770, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.04.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mesalazin i svangerskapet

Dato for henvendelse: 18.04.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3770, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mesalazin (Asacol) i svangerskapet-finnes noen tidligere utredninger?

SVAR: RELIS har flere ganger utredet tilsvarende problemstilling, siste gang i mars 2006(1). Innholdet gjengis kort her:

I det svenske medisinske fødselsregisteret er det registrert 750 barn som er eksponerte for mesalazin in utero. Blant disse var det 32 (4,3%) som var født med noen form for misdannelse (ett barn med leppe-gane spalte, tre med hjertefeil, ett med øregangatresi, tre med hypospadi og ett med epidermolysis bullosa, resten med små eller ubetydelige misdannelser) (2). Dette er litt høyere en forventet. Misdannelsene viser liten systematikk, noe som er betryggende.

Lav fødselsvekt og for tidlig fødsel forekommerer hyppigere hos barn av mødre som har brukt mesalazin i svangerskapet. Dette har trolig sammenheng med sykdommen og ikke med mesalazinbehandlingen.

En annen kilde konkluderer med at nytten av behandling med mesalazin i svangerskapet oppveier en mulig risiko for fosteret (3).

Konklusjon
Det er ikke sikre holdepunkter for at eksposisjon for mesalazin in utero gir økt risiko for misdannelser.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2006; spm.nr. 1129, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (29.03.06).
  3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2002; 6th ed.: 868-71.