Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2006; spm.nr. 3841, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.06.2006

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Krystallfiolett mot bleiedermatitt

Dato for henvendelse: 06.06.2006

RELIS database 2006; spm.nr. 3841, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En farmasistudent lurer på hva man anbefaler ved bruk på bleieutslett av krystalfiolett 0,1%- eller 0,5% liniment. Viser til NAFs "Gode råd..." brosjyre "når barnet ditt har bleieutslett" hvor 0,5% liniment anbefales. Ser at NAF i egen utarbeidet informasjon skriver at metylrosanilin(=krystalfiolett) er hudirriterende og kan gi nekrose, spesielt på tørr og tynn hud. De skriver samtidig at krystalfiolett 0,1% lin bør brukes istedenfor 0,5% lin ved bleiedermatitt. Har vært inne på RELIS sine sider og funnet tre spm og svar (fra 1996, 1999 og 2001) om krystallfiolett, men ingen handlet om bleieutslett. Studenten ville satt stor pris på om man kunne tatt en sjekk. og gitt en anbefaling til hvilken prosent en bør anbefale ved bleieutslett!

SVAR: Krystallfiolett (også kalt gentian violet og metylrosanilin) er et fargestoff med antiseptisk effekt til bruk mot overflatiske infeksjoner. Det er beskrevet effekt mot enkelte grampositive bakterier, som stafylokokker, og mot sopper som Candida, Epidermophyton, Cryptococcus, Trichophyton, samt Geotrichum candidum. Det er enkelte rapporter om effekt mot meticillinresistente Staphylococcus aureus. Krystallfiolett er hudirriterende og kan gi nekrose, spesielt på tørr og tynn hud. Risiko for utvikling av nekrotisk vev øker med økende dosering og brukstid. Department of Health i Storbritannia (DHSS) har på bakgrunn av data om karsinogenisitet i dyrestudier pålagt restriksjoner for bruk av krystallfiolett. DHSS anbefaler at krystallfiolett ikke skal brukes på slimhinner eller åpne sår, men kun på uskadet hud (1).

RELIS har funnet to publikasjoner fra Norges apotekerforening (NAF) angående behandling av bleieutslett med krystallfiolett. I begge publikasjonene er det angitt at oppløsningen på 0,5% kan brukes til dette formålet, men da kun som ett mulig alternativ ved infisert dermatitt (2,3). Hunskår og medarbeidere anbefaler at væskende, infisert bleiedermatitt initialt kan behandles med 0,1-0,5% krystallfiolett i vandig løsning (4). Utover dette har vi ikke funnet noen dokumentasjon som taler for bruk av den ene eller andre styrken av krystallfiolett mot bleiedermatitt.

Konklusjon
Krystallfiolett kan være et behandlingsalternativ ved infisert bleiedermatitt. Hvorvidt det benyttes en oppløsning på 0,1% eller 0,5% har trolig ingen stor betydning ettersom behandlingen uansett skal være kortvarig, dvs 2-3 dager. For å være på "den sikre siden" kan imidlertid linimentet på 0,1% være det alternativet som anbefales fra apotek.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2005; spm.nr. 832, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Norges Apotekerforening (NAF). Bleieutslett- fordypningsstoff til apotek og helsestasjon, utgitt november 2004. http://www.apotek.no/sw10701.asp
  3. 3. Norges Apotekerforening (NAF). Når barnet ditt har bleieutslett, revidert november 2004. http://www.apotek.no/sw242.asp
  4. 4. Hunskår S, redaktør. Allmennmedisin. Klinisk arbeid 1996; 1. utg.: 424-425.