Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4223, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.03.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Anosmi etter bruk av nesespray

Dato for henvendelse: 13.03.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4223, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ønskjer avklaring om langvarig anosmi er sannsynleg bivirkning av nasespray? Sykehistorie: Ein pasient f. 58 fekk behandling for pneumoni på Teneriffe i november. Etter å ha teke ein nasespray med mentolsmak forsvann luktesansen. Ho har etter 3 mnd såvidt begynt å kjenna sterk kvitløkslukt, men arbeider i barnehage og har ingen sjangs til å lukta om barna har gjort på seg eller ikkje. Maten smakar ikkje, og ho har problem med matlaginga. Ho har frå før ein pollenallergi, brukar i periodar Kestine (Ebastin) systemisk, supplert med Lomudal (kromoglikat) augedråpar på vonde dagar. Er substituert med Levaxin (levotyroksin) for ein hypothyreose, og brukar Maxalt (rizatriptan) mot migrene. For sin pneumoni fekk ho denne behandlinga (så langt me kan tyda ein handskriven resept)

DISNEUMON PERNASAL:
Inneheld phenylephrine hydrochloride

PANTOMICINA
Erytromycin

Dessutan fekk ho hostemedisin, der ho berre brukte det eine, utan å vera
heilt sikker på kva for eit av desse det var:

ROMILAR:
Inneheld sannsynlegvis Dextromethorphan hydrobromide. Kan i tillegg innehalde ammoniumklorid.
Et alternativ kan vere ROMILAN AC, som inneheld kodeinfosfat og guaifenesin.

TEOLIXIR COMPOSITUM:
Guaifenesin, prednisolon og teofyllin


SVAR: Essensielle smaker som salt, sur, bitter og søt kan erkjennes uten luktesans, mens andre krever et samspill mellom smak- og luktesans. På grunn av dette kan pasienter med anosmi ofte klage over at maten har lite smak, og dette kan være bakgrunn for at de søker lege. Ved testing er oftest smaksansen intakt. De tre viktigste årsakene til forstyrret luktesans er betennelse (ofte allergi), infeksjon (virus) og traume. Forstyrret luktesans på grunn av betennelse er lettest reversibel, mens viral årsak kan i enkelte tilfeller føre til nevrosensorisk skade og permanent tap av luktesans. Irreversibelt tap sees oftest etter hodetraume. Forstyrrelse av smak og luktesans kan derfor være komplikasjoner til grunnsykdommer som rhinitt og øvre luftveisinfeksjoner hvor antibiotika brukes. En fransk kilde nevner 118 pasienter som utviklet dysomia etter akutt rhinitt som ble observert i 36 mnd. Seks pasienter fikk normal luktesans innen 11 mnd, mens delvis recovery ble observert hos 45 % innen en periode på 14 mnd (1).

Ved søk i WHO-databasen (2) var det totalt 2 rapporter på anosmia og erytromycin, 1 rapport på guaigenesin, 1 rapport på teofyllin, 4 på prednisolon, 14 rapporter på kromoglikat, og 3 på levotyroksin. Ingen rapporter på de øvrige stoffene. Disse data kan brukes kvalitativt, men ikke kvantitativt (frekvensberegning). Det er også snakk om assosiasjon og ikke dokumentert årsakssammenheng. F.eks. ville man forvente at prednisolon ville ha en gunstig effekt i de tilfellene hvor anosmi skyldes innflammatoriske forhold. Assosiasjonene kan også skyldes grunnsykdommene (rhinitt, ØLI) som vedkommende naturlig blir behandlet med aktuelle legemidler.

Legemidler som hyppig assosieres med anosmia er amfetaminer, østrogen, naphazolin, fentiaziner, reserpin og langvarig bruk av slimhinneavsvellende nesespray. Legemidler, hypotyreoidisme, and diabetes kan bidra til tap av luktesans, men det er sjelden dette skjer akutt. Ved tegn på overdosering med slimhinneavsvellende nesespray så forventer man også typisk sentralstimulerende effekter som hjertebank, svetting, nervøshet etc.

I det aktuelle tilfellet er det ikke opplysninger om noen enkeltstående overdosering av nesespray eller noe langvarig bruk. Ansomi er en sjelden bivirkning av legemidler, og hyppigste årsaker er som kjent ikke-medikamentelle. Pasienten har allerede en disposisjon for allergi, og har i tillegg gjennomgått en ØLI/pneumoni (viral/bakteriell?) i forbindelse med det aktuelle. Derfor er derfor en mulighet at ikke-medikamentelle forhold kan forklare hendelsesforløpet. Gitt at pasienten har begynt å kjenne sterke lukter igjen så synes prognosen god, men full reversering tar noe tid som nevnt over.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2002; spm.nr. 1895, RELIS Vest.
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 19.02.07.