Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 459, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.05.1997

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-pille eller minipille etter en fødsel

Dato for henvendelse: 09.05.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 459, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Når kan en starte med p-pille eller minipille etter en fødsel? Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Norsk legemiddelhåndbok (1), Terapianbefalinger fra Statens Legemiddelkontroll (SLK) (2) og den svenske databasen Drugline (3) fraråder bruk av kombinerte p-piller under amming, da det kan redusere melkeproduksjonen. Sannsynligvis er den laktasjonshemmende effekten doserelatert, samt mest uttalt rett etter partus (3). Felleskatalogen (4) skriver under samtlige monografier for p-piller; monofasiske og sekvenspreparater: "Både østrogener og progestogener er påvist i morsmelk. Bør ikke anvendes under amming." Mengden hormoner i melken er likevel svært liten/ubetydelig (1), og i følge beregninger fra Drugline (3) vil ca 1 % av morens doseinntak overføres til barnet av de syntetiske steroidene norgestrel, megestrolacetat og etinylestradiol. Vi kontaktet en gynekolog som mente det var viktig å unngå p-piller det første halve året etter partus, først og fremst pga. tromboserisiko (5).

Det er vanlig å anbefale minipille (gestagen) som førstevalg hos kvinner som ønsker hormonell antikonsepsjon i ammeperioden (1,2,3,5). Kvinnen kan starte med pillen rett etter fødsel, men for de fleste vil det være naturlig å ta stilling til dette ved første kontroll etter fødselen, vanligvis når barnet er 6 uker (5).

Konklusjon
Det anbefales å unngå bruk av p-piller det første halve året etter fødsel, mens det kan startes med minipiller rett etter fødsel.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97: 608-11.
  2. 2. Terapianbefalinger- Antikonsepsjon, workshop 31.mars-1.april 1993. Nytt fra Statens legemiddelkontroll 1993; nr.5: 3-12.
  3. 3. Drugline database (Sverige) 1984; sp.nr. 04223.
  4. 4. Felleskatalog 1996/97.
  5. 5. Privatpraktiserende gynekolog, pers. medd. 20. mai 1997.