Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 471, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.05.1997

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ny vaksine mot kikhoste

Dato for henvendelse: 29.05.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 471, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er det kommet en ny vaksine mot kikhoste? Henvendelse fra en farmasøyt ved et apotek.

SVAR: En ny vaksine mot difteri, tetanus og kikhoste som kalles Infarix er godkjent av Statens legemiddelkontroll mht. markedsføring. Diskusjon om pris gjenstår. Vaksinen kan bestilles på godkjenningsfritak. For detaljer vises til mongrafi i svensk felleskatalog (1).

Referanser
  1. 1. FASS. Läkemedel i Sverige 1997: 579-80.