Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 4729, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.12.2007

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Erektil dysfunksjon og uttalt tretthet av spironolakton

Dato for henvendelse: 20.12.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 4729, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør angående en mannlig pasient, født -50. Han har hatt alvorlig hepatitt og ascites i etterkant av dette, ellers normalisert leverfunksjon. Har vært behandlet med spironolakton (Aldactone) 300 mg det siste året, pga ascites. Etter at spironolakton ble startet har han fått en enorm tretthet, "fatigue", og vedvarende erektil dysfunksjon, og sistnevnte har vært prøvd behandlet uten resultat. Spørsmålet er om spironolakton kan gi uttalt tretthet og vedvarende erektil dysfunksjon?

SVAR: Spironolakton er en ikke-selektiv kompetitiv hemmer av aldosteron og er vist å gi redusert libido, impotens og gynekomasti (1-3). Mekanismen for disse bivirkningene er at spironolakton i tillegg til å binde seg til mineralkortikoidreseptoren også binder seg til androgen-, østrogen- og progesteronreseptorer. Derved utøves antiandrogene, partielle østrogene og gestagene effekter. Dessuten er spironolakton vist å hemme produksjonen av testosteron (4). Prevalensen av spironolakton-indusert impotens er i stor grad doseavhengig, med en variasjon fra 4-5% ved doser på 50-100 mg/dag til 30% ved doser på 400 mg/dag (2,3). Seponering fører vanligvis til at denne bivirkningen går tilbake (2).

Tretthet er en vanlig bivirkning av spironolakton og er et av symptomene på overdosering (1), noe som tilsier at dette er doserelatert. Alvorlig tretthet er også assosiert med det raske vekttapet som inntrer etter oppstart av høydose spironolakton hos pasienter med primær aldosteronisme (5).

Eplerenon er en selektiv aldosteronantagonist som foreløpig ikke har vist seg å ha antiandrogene bivirkninger. Denne kan derfor være et alternativ for å unngå seksuelle bivirkninger av spironolakton (4,6). Reduksjon av spironolaktondosen kan også gi bedring av slike bivirkninger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Aldactone. http://www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 12.10.2007).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Drug-induced sexual dysfunction (Drug Consult). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (31.12.2007).
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.5: 3177.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (31.12.2007).
  5. 5. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information 2006. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2006. Electronic version, (31.12.2007).
  6. 6. Futterman LG, Lemberg L. The resurrection of spironolactone on its golden anniversary. Am J Crit Care 2004; 13(2): 162-5.