Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 4758, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.01.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

B-vitaminpreparater til injeksjon

Dato for henvendelse: 14.01.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 4758, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålsstiller ønsker informasjon om alternative produkter med B-vitaminer til injeksjon samt å få tilsendt oversikten over produkter omtalt i henvendelse til RELIS Vest med spm.nr. 4719. Ber også om en forklaring på tillegg av askorbinsyre i produktet Pabrinex. Henvendelse fra farmasøyt på medisinsk avdeling og sykehusapotek.

SVAR: I Pabrinex britiske preparatomtale er indikasjonen som følger: Rask terapi ved alvorlig mangel eller malabsorpsjon av de vannløslige vitaminene B og C, spesielt ved alkoholisme, etter akutte infeksjoner, postoperativt og ved psykiatriske tilstander. Brukes også for å vedlikeholde nivåene av vitamin B og C hos pasienter med kronisk intermitterende hemodialyse (1).

Dårlig ernæringsstatus og vitaminmangel er vanlig ved alkoholisme, spesielt av de vannløslige vitaminene. Mangel på tiamin og vitamin C synes å være spesielt hyppig (2,3). Vitaminmangel ved rusavhengighet er også omtalt i en tidligere RELIS-utredning som oversendes spørsmålsstiller (4).

Samtidig oversendes oversikten omtalt i RELIS-utredning nr 4719, vedrørende alternative B-vitaminprodukter til injeksjon (5). Oversikten inkluderer injeksjonspreparatene Beco-5, Multivit-B, Multivit-B forte, Pabrinex og Becoplex vet. samt peroralt Nycoplus B-total, alle sammenlignet med det tidligere registrerte Afi-B-total forte inj.

Referanser
  1. 1. Emedicines.uk. Pabrinex intravenous high potency injection. http://emc.medicines.org.uk/emc/assets/c/html/DisplayDoc.asp?DocumentID=6571. Last updated on the eMC: 15.01.2004 (sett: 15.01.2008).
  2. 2. Baines M. Detection and incidence of B and C vitamin deficiency in alcohol-related illness. [Abstract]. Ann Clin Biochem 1978; 15(6): 307-12.
  3. 3. Boyd DH, MacLaren DS et al. The nutritional status of patients with an alcohol problem. [Abstract]. Acta Vitaminol Enzymol 1981; 3(2): 75-82.
  4. 4. RELIS database 2006; spm.nr. 3878, RELIS Vest. (www.relis.no)
  5. 5. RELIS database 2007; spm.nr. 4719, RELIS Vest. (www.relis.no)