Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 49, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.05.1995

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Syrekonstantene for to cytostatika

Dato for henvendelse: 03.05.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 49, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hva er pKa-verdiene (syrekonstantene) for følgende to cytostatika: BCNU (becenum, karmustin) og ACNU (nimustin). Henvendelse fra en overlege ved en onkologisk avdeling.

SVAR: Produsenten oppgir pKa-verdien på ACNU til å være 6.0 (1).

Man må være klar over at pKa oppgis for både syrer og baser, etter kjemisk konvensjon. Da ACNU er en base, er den oppgitte syrekonstanten pKa oppgitt for syren ACNU-H+. En syre er i følge Lewis' definisjon en forbindelse som kan avgi et eller flere H+, slik som ACNU-H+. Basekonstanten pKb for den uprotonerte basen ACNU, er da 14 -pKa = 8. Dette slik at den oppgitte syrekonstanten pKa blir brukt korrekt.

Referanser
  1. 1. Representant for Asta Medica, pers. medd. mai 1995.