Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 502, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.08.1997

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Certonal og Anapola

Dato for henvendelse: 20.08.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 502, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hva er Certonal - virkning, bivirkninger etc? Hva er Anapola eller liknende?
Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Certonal er et tysk preparat som er klassifisert som nootropikum (legemiddel mot senil demens) (1). Omtalen i Rote Liste er kortfattet: Certonal drasjerte tabletter inneholder 100 mg moxaverinhydroklorid. (Moxaverin er et spasmolytikum som er beslektet med papaverin). Bruksområdet er sirkulasjonsforstyrrelser i hjernekar og koronarkar. Nevnte kontraindikasjoner: akutt magebløding, alvorligere hjerneblødninger. Vi finner ikke opplyst om bivirkninger ved oralt bruk.Dosering: i begynnelsen 2 tabletter 3 ganger daglig, senere 1 tablett 3 ganger daglig. Litteratursøk i ulike kilder (2,3,4) resulterte ikke i noen kliniske studier som bekrefter medikamentets virksomhet.

Vi fant ikke opplysninger om et preparat som heter Anapola eller liknende.

Det finnes ikke noen generelt anbefalt farmakoterapi for øresus (tinnitus). Lidokain og karbamazepin er to stoffer som brukes forsøksvis i forbindelse med øresus. Bivirkningene av disse stoffer begrenser bruksområdet i stor grad (5).

Referanser
  1. 1. Rote Liste (Tyskland) 1996: 36 047.
  2. 2. Drugdex. Micromedex database 8/93; vol. 93.
  3. 3. Medline database 1966-1997.
  4. 4. Martindale. Micromedex database 8/93; vol. 93.
  5. 5. Drugdex, Drug Consults: Drug therapy of tinntus. Micromedex database 9/94; vol. 93.