Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 5084, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.07.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av jernmangelanemi hos barn

Dato for henvendelse: 28.07.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 5084, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En 9,5 år gammel gutt er nettopp kommet til norsk asylmottak, fra Irak. Han har fått diagnostistert jernmangelanemi og startet opp behandling med ferrofumarat (Nycoplus Neo-Fer) 5 ml x 2. Etter første dose fikk han store magesmerter. Spørsmålet er om det finnes andre alternativer for å behandle jernmangel hos denne gutten og som er gir mindre magesmerter? Henvendelse fra helsesøster.

SVAR: Standardbehandling ved jernmangelanemi hos barn er ferrofumarat mikstur 9 mg/ml og til barn i alderen 6-12 år anbefales 5 ml 3 ganger daglig (1). Nycoplus Neo-Fer, som inneholder toverdig jern, er det eneste jernpreparatet i Norge som finnes som mikstur. Til peroral behandling finnes ellers tabletter eller kapsler (ferroglukonat- Niferex, ferrosulfat- Ferromax) og depottabletter (ferrosulfat - Duroferon Duretter, Nycoplus Ferro-Retard). Treverdig jern finnes som injeksjonspreparater (2).

Magesmerter og andre gastrointestinale symptomer forekommer hyppig i forbindelse med behandling med perorale jernpreparater. Råd for å redusere slike symptomer er å ta dosen samtidig med mat og å starte med lav dose, eventuelt fordelt på flere doseringstilfeller (3). I det aktuelle tilfellet anbefales i første omgang å prøve disse rådene. Eventuelle andre tiltak kan være å prøve behandling med tabletter eller injeksjoner, men dette må i tilfelle diskuteres med behandlende lege. Som en siste utvei kan det vurderes å prøve en jernmikstur med annen sammensetning, importert fra et annet land, etter søknad om godkjenningsfritak. Tilgjengelighet av slike preparater ble ikke undersøkt nærmere på nåværende tidspunkt.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (28.07.2008).
  2. 2. Felleskatalog 2008: 17c.
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (28.07.2008).