Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 5102, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.08.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Modafinil fremfor metylfenidat ved narkolepsi

Dato for henvendelse: 06.08.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 5102, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt ved offentlig instans skriver at ved behandling av narkolepsi er det ønskelig å bruke modafinil (Modiodal) fremfor metylfenidat som 1. valg fordi effekten av modafinil vil være redusert dersom et amfetaminderivat er forsøkt først. Spørsmålet er om dette medfører riktighet?

SVAR: RELIS kan ikke finne omtalt at effekten av modafinil (Modiodal) ved narkolepsi reduseres ved forutgående bruk av metylfenidat eller andre sentralstimulende midler.

Norske, europeiske og nordamerikanske kilder og retningslinjer angir alle modafinil som førstevalg ved medikamentell behandling av narkolepsi, definert som ekstrem søvnighet på dagtid (1-3). Sammenlignet med de sentralstimulerende midlene fremheves det at modafinil har fordeler med tanke på bivirkninsprofil, spesielt kardiovaskulære bivirkninger. I tillegg er det også mindre problemer med toleranseutvikling og avhengighet (1,3-4). "The American Academy of Sleep" har gjennomgått litteraturen med tanke på behandling av narkolepsi. De skriver at de fleste kliniske studier har sett på modafinil og andre nye terapeutiske alternativ. Få studier har undersøkt de sentralstimulerende midlene ved narkolepsi, på tross av at disse har vært brukt i lang tid (5-6). Det finnes ikke sammenliknende studier mellom modafinil og sentralstimulerende midler, og en har foreløpig lite kunnskap om kombinasjonsbehandling (1,5). Modafinil som et terapeutisk førstevalg synes derfor å baseres på fordeler med tanke på bivirkningsprofil, toleranse og avhengighet fremfor bedre dokumentert effekt.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no/ (12. august 2008).
  2. 2. Billiard M, Bassetti C et al. EFNS guidelines on management of narcolepsy. Eur J Neurol 2006; (10):1035-48.
  3. 3. Thorpy M. Therapeutic advances in narcolepsy. Sleep Med 2007; 4: 427-40.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (13. august 2008).
  5. 5. Wise MS, Arand DL et al. Treatment of narcolepsy and other hypersomnias of central origin. Sleep 2007; 30 (12): 1712-27.
  6. 6. Morgenthaler TI, Kapur VK et al. Practice parameters for the treatment of narcolepsy and other hypersomnias of central origin. Sleep 2007; 30(12): 1705-11.