Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 511, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.08.1997

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dolcontin og interaksjon med Dromyl

Dato for henvendelse: 29.08.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 511, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er det interaksjoner mellom Dolcontin (morfin) og Dromyl (difenhydramin)? Henvendelse fra en lege ved en kirurgisk avdeling. En kvinnelig pasient, 50 år, med terminal cancer ovarii bruker Dolcontin (morfin) 100 mg x 3 mot smerter. Primperan (metoklopramid) har vært uten effekt mot kvalme, og har nå prøvd Dromyl (difenhydramin). Pasienten ble kort etter inntak fjern og fikk rykninger. Legen ønsker å vite om dette kan være en interaksjon.

SVAR: Difenhydramin er et 1. generasjons antihistamin med sterkt sedative samt kvalmestillende egenskaper. Preparatet Dromyl ble i Norge avregistrert i 1984/85. Gruppen som difenhydramin tilhører, etanolaminer, har spesielt uttalte hypnotiske egenskaper (1). Alle H1 antihistaminer forsterker eventuelle CNS-dempende effekter av ulike legemidler (2). Det er derfor meget rimelig å anta at pasientens "fjernhet" skyldes kombinasjonen av difenhydramin og morfin.

Referanser
  1. 1. Hardman JG et al, editors. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 1991; 8th ed.: 584.
  2. 2. Hardman JG et al, editors. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 1991; 8th ed.: 586.