Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 513, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.09.1997

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tinnitus som en bivirkning av Nefadar

Dato for henvendelse: 05.09.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 513, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan tinnitus være en bivirkning av Nefadar (nefazodone)? Deprimert pasient brukt Nefadar i 2-3 uker. Nå bilateral tinnitus. Tidligere brukt Seroxat (paroxetin) og Fontex (fluoxetin) i kortere perioder. Disse ble seponert p.g.a. kvalme/ubehag. Spørsmål fra en lege.

SVAR: Nefadar (nefazodone) er et antidepressivum som både er en serotoninreopptakshemmer og som blokkerer serotonin-2-reseptorer (1). Medikamentet er relativt nytt og ble introdusert i Norge senhøstes 1996. Vi finner ikke tinnitus omtalt som en bivirkning i våre tilgjengelige bøker og databaser.

Statens Legemiddelkontroll (SLK) har fått inn en melding om tinnitus som bivirkning av Nefadar. Sammenhengen medikament - bivirkning ble vurdert som "mulig sammenheng" og symptomet ble gruppert som "restituert uten ettervirkning".

Vi kontaktet firmaet som fører Nefadar i Norge (2). Tinnitus var ikke oppført som bivirkning av Nefadar i større preparatmonografier. Likevel hadde firmaet i sin database studier med Nefadar hvor det var rapportert tinnitus hos 2 % av pasientene på aktivt medikament (doser på 300-600 mg) versus 1 % på placebo. På den annen side var det også studier hvor forekomsten av tinnitus var mindre ved aktivt medikament (doser opp til 500 mg) enn placebo.

Konklusjon
Nefadar er et nytt medikament og dokumentasjonen om bivirkninger utover de vanligste er derfor mangelfull. Det er mulig at det kan være en årsakssammenheng mellom bruk av Nefadar og tinnitus.

Referanser
  1. 1. Felleskatalog 1997/98: 916-8.
  2. 2. Representant fra Bristol-Myers Squibb, pers. medd. 5.september 1997.