Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 5344, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.12.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kalsiumpreparat og dosering

Dato for henvendelse: 29.12.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 5344, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Dosering av Calcigran forte er 1 tbl x 2, dvs 1000 mg kalsium + 800 IE vit D. I tillegg kommer 500 mg kalsium fra Didronate med Calcium de dagene kalsiumtbl skal tas. Totaldose kalsium blir 1500 mg + evt inntak fra kosten.

Kan man da kutte ut kalsiumtbl som kommer med Didronate? Hvorfor kommer Didronate i kombinasjon med kalsium når 500 mg Ca i utgangpunktet er for liten daglig Ca-dose? Fra en allmennpraktiker.

SVAR: Kalsiumtilskudd bør generelt være på 500-1000 mg/dag. Hva det enkelte individ trenger vil nok variere.

Didronate + Calcium alene kan da dekke behovet hos de fleste individer. Dersom det basale kalsiumbehovet er større enn 500 mg daglig, kan kalsiumdosen individualiseres i kalsiumperioden ved å gi ytterligere 500 mg kalsium pr. døgn (1). Tillegg av andre preparater med kalsium er et alternativ, men hvis de skulle inneholder vitamin D må man ta hensyn til anbefalt dose av dette.

Med kost tilføres i størrelsesorden 500-1000 mg kalsium pr. dag av hvilket 20-50% suges opp i tarmen. Konsentrasjonen av kalsium i serum er nøye regulert. Ved overskudd reduseres absorpsjonen i tarmen, mens avleiring av kalsiumsalter til beinvev (- vanligvis, i alle fall) og utskillelsen i nyrene øker. Ved underskudd økes absorpsjonsgraden i tarm, utskillelsen gjennom nyrene reduseres og mobilisering av kalsium fra benvev aktiveres (motsatt av forrige).

Dette innebærer at absorpsjonsgraden av kalsium peroralt (ut fra kroppens behov) er en viktig faktor som reduserer betydningen av den perorale dosen av kalsium. 500 mg/dag + evt tillegg i kosten kan da være tilstrekkelig for mange pasienter. Dette gjør at man kan legge vekt på å forenkle behandlingsregimet med bisfosfonater + kalsium (som du foreslår) for å øke etterlevelsen, noe som da også er skjedd med de nyeste bisfosfonatene på markedet.


Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Didronate + Calcium. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30.10.2006).