Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5844, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.10.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alternativ til p-piller med 50 mikrogram etinyløstradiol

Dato for henvendelse: 07.10.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5844, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I et nyhetsbrev fra RELIS står det at kvinner som bruker antiepileptika burde bruke p-piller med minst 50 mikrogram etinyløstradiol. Det finnes imidlertid ikke p-piller med så høyt østrogeninnhold på markedet, og ikke alle kvinner vil ha sprøyter eller spiral. Hva er løsningen da? Spørsmål fra lege.

SVAR: Den omtalte saken finnes på RELIS sin hjemmeside (1).

Enkelte leger forskriver to tabletter daglig av lavdose p-piller når de behandler kvinner som bruker enzyminduserende antiepileptika. Dette er ikke tilrådelig som rutine, fordi 60 μg etinyløstradiol gir økt risiko for tromboemboliske komplikasjoner. I tillegg vil den dobbelte dosen av gestagenkomponenten øke risikoen for bivirkninger, selv om enzyminduksjon også kan øke metabolismen av gestagener (2).

Spesialsykehuset for epilepsi opplyser at de tidligere anbefalte Neogynon eller Stediril på registreringsfritak, etter hvert bare Neogynon på grunn av pris. Nå kan ikke Neogynon skaffes lenger og de har foreløpig ikke funnet noe godt alternativt preparat. For tiden anbefaler de derfor 1 Microgynon og 1 Loette (3). Dette tilsvarer én tablett Neogynon (2,4).

De nevnte p-pillene inneholder følgende hormoner (2,4):

Neogynon (Schering): etinyløstradiol 50 µg og levonorgestrel 250 µg
Stediril-d (Wyeth Pharma GmbH): etinyløstradiol 50 µg og levonorgestrel 250 µg
Microgynon: etinyløstradiol 30 μg og levonorgestrel 150 μg
Loette: etinyløstradiol 20 μg og levonorgestrel 100 μg

Konklusjon
Spesialsykehus for epilepsi anbefaler for tiden 1 Loette og 1 Microgynon til kvinner som bruker enzyminduserende antiepileptika og trenger sikker prevensjon, da dette tilsvarer tidligere registrerte Neogynon og det ikke finnes et godt alternativt preparat tilgjengelig per i dag.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr 4158, RELIS Sør. www.relis.no
  2. 2. Rytter E, Johannessen SI et al. Medikamentell antikonsepsjon hos kvinner med epilepsi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:1674-5.
  3. 3. Epilepsisenteret - SSE (Spesialsykehus for epilepsi, Rikshospitalet), pers.medd. 30. september 2009.
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Microgynon (Sist endret: 28. juni 2007). b. Loette (Sist endret: 04. oktober 2006). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.