Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5864, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.10.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Allergi som kontraindikasjon for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Dato for henvendelse: 23.10.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5864, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege har tidligere reagert økende allergisk (ikke anafylaksi) i forbindelse med vaksinering mot sesonginfluensa og har allergi mot en rekke andre stoffer. Anbefales vaksinering mot svineinfluensa?

SVAR: Det henvises til preparatomtalen for Pandemrix (vaksine mot ny influensa A(H1N1)). Kontraindikasjoner er tidligere anafylaktiske (dvs. livstruende) reaksjoner mot noen av vaksinens innholdsstoffer eller mot rester fra fremstillingsprosessen (egg og kyllingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat og natriumdeoksykolat). Ved kjent overfølsomhet (andre enn anafylaktiske reaksjoner) for de samme stoffene, må det utvises forsiktighet. Som med alle vaksiner til injeksjon skal hensiktsmessig medisinsk behandling og overvåking alltid være lett tilgjengelig i tilfelle en sjelden anafylaktisk reaksjon skulle oppstå etter injeksjon av vaksinen (1).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pandemrix. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 29. september 2009).