Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 594, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.01.1998

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Digitoksin og dosering

Dato for henvendelse: 21.01.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 594, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er 0.1 mg digitoksin/døgn en vanlig vedlikeholdsdosering (ikke overdosering)? Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Ifølge Micromedex database er 50 mikrogram til 0.3 mg daglig som grenser for en vedlikeholdsdosering med digitoxin (1).

Referanser
  1. 1. Drugdex, Drug Evaluations. Digitoxin. Micromedex database 1974-1997; vol. 95