Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6016, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.01.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Reproduksjonseffekter ved paternell bruk av karbimazol

Dato for henvendelse: 21.01.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6016, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En allmennlege spør om det er sett noen sammenheng mellom fars bruk av karbimazol (Neo-Merkazol) ved autoimmun hypertyreose (Graves sykdom) og misdannelse hos foster unnfanget under eller etter behandlingen. Er det sett endring av sædkvalitet/sædcellene?

SVAR: Det foreligger svært begrenset forskning på legemidlers påvirkning av humane spermier. For de fleste legemidler brukt av far før eller under befruktningen regnes risikoen for fosterskadelige effekter som lav. Dersom det er en påvirkning vil dette som regel medføre redusert fertilitet. For noen flere legemidler er det sett på effekter på spermatogenese/spermier i dyremodeller (1).

Ved grundige søk i RELIS sine databaser finnes ingen opplysninger om at fars bruk av karbimazol har vært assosiert med endret sædkvalitet eller unormal fosterutvikling.

Dersom spørsmålet er stilt på bakgrunn av en mistenkt bivirkning av karbimazol, bør saken meldes som en bivirkning.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr 3215, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no).