Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6151, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.04.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Triptaner ved faktor V Leiden mutasjon

Dato for henvendelse: 16.04.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6151, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehuslege spør angående en en ung pasient med kjent homozygot faktor V Leiden mutasjon og protein C mangel som har hatt flere tromboser og lungeemboli. Han bruker dalteparin (Fragmin) siden han ikke tolererer warfarin. Pasienten har nå utviklet en klinisk nokso sikker migrene. Legen lurer på om han kan bruke triptaner som anfallsmedisin? Ser i Felleskatalogen at lungeemboli ikke er oppført som kontraindikasjon. Pasienten har ikke kjent karsykdom og har ikke hatt hjerteinfarkt.

SVAR: Ved søk i tilgjengelig litteratur har vi ikke funnet opplysninger om at triptaner er kontraindiserte til pasienter med faktor V Leiden mutasjon eller andre hyperkoagulære tilstand. Produsenten av Imigran (sumatriptan) har heller ikke registrert kontraindikasjoner på dette. Videre kommenterer produsenten at det ikke spesifikt er undersøkt bruk av sumatriptan hos pasienter med faktor V Leiden mutasjon, men det er ikke funnet holdepunkter for at sumatriptan påvirker koagulasjonen (1).

Forsiktighet med triptaner bør utvises hos pasiener med risiko for iskemisk sykdom på grunn av fedme, diabetes, røyking, hyperkolesterolemi eller familiehistorie av dette. (2).

Referanser
  1. 1. Cand.pharm, faglig rådgiver. Medisinsk avdeling, GlaxoSmithCline AS, pers.medd. 20. april 2010.
  2. 2. Klasco RK (Ed): Sumatriptan (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (20. april 2010).