Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6194, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.04.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Simvastatin og amyotrof lateral sklerose

Dato for henvendelse: 21.04.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6194, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har en pasient hvis mor hadde amyotrof lateral sklerose (ALS) og var under behandling med simvastatin. Pasienten sluttet med simvastatin fordi han har hørt at denne kan utløse ALS. Finnes det noe mer informasjon eller evt studier som kan underbygge dette? Fra en allmennpraktiker.

SVAR: Det foreligger ikke noe overbevisende dokumentasjon at statiner kan utløse ALS. Kasusrapporter og system for å overvåke spontanrapporterring av bivirkninger kan gi inntrykk av en assosiasjon mellom statiner og ALS. Statiner kan gi muskelbivirkninger, men det er mer usikkert med nevrodegenerative lidelser. Debut av ALS skjer gjerne i den fasen av livet hvor man nettopp har startet med statiner, og man spør seg om statiner kan demaskere nevromuskulære symptomer assosiert med slike lidelser. Minner om at det har vært en dramatisk økning i bruk av statiner, men samtidig stabil incidens av ALS siste årene (1). Gjennomgang av kliniske studier, hvor bias fra observasjonelle data skal være eliminert, viser lik frekvens av ALS i statin og placebo-behandlede grupper (1,2).

Referanser
  1. 1. Colman E, Szarfman A et al. An evaluation of a data mining signal for amyotrophic lateral sclerosis and statins detected in FDA’s spontaneous adverse event reporting system. Pharmacoepidemiology and drug safety 2008; 17: 1068–76.
  2. 2. Toft Sørensen, H, Lash TL. Statins and amyotrophic lateral sclerosis – the level of evidence for an association. Journal of Internal Medicine 2009; 266: 520–6.